SL(6)141 - Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) (Diwygio) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 20 Ionawr 2022

Fe’u gosodwyd ar: 24 Ionawr 2022

Yn dod i rym: 14 Chwefror 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 7 Chwefror 2022

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 97KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/01/2022

Dogfennau