SL(6)140 - Rheoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a’r Flwyddyn Ysgol) (Cymru) (Diwygio a Dirymu) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 21 Ionawr 2022

Fe’u gosodwyd ar: 24 Ionawr 2022

Yn dod i rym: 23 Chwefror 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 7 Chwefror 2022

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 113KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/01/2022

Dogfennau