SL(6)139 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 3.12pm ar 20 Ionawr 2022

Fe’u gosodwyd ar: 4.45pm ar 20 Ionawr 2022

Yn dod i rym: 6.00am ar 21 Ionawr 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 31 Ionawr 2022

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 127KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 20/01/2022

Dogfennau