Y Cytundeb Masnach Rydd rhwng y DU ac Awstralia

Inquiry5

Mae Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig yn casglu safbwyntiau ar y Cytundeb Masnach Rydd y DU ac Awstralia.

 

Mae rhagor o wybodaeth a manylion am sut i gyfrannu ar gael ar dudalen yr ymgynghoriad

 

 

Gohebiaeth

>>>> 

>>>Llythyr gan Weinidog yr Economi – 9 Mehefin 2022 (PDF 201KB)

>>>Llythyr at Weinidog yr Economi – 3 Mai 2022 (PDF 211KB)

<<<< 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 20/01/2022

Dogfennau

Ymgynghoriadau