SL(6)137 - Cod ar yr Arferion a Argymhellir o ran Cyhoeddusrwydd Awdurdodau Lleol

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: 19 Ionawr 2022

Yn dod i rym: Heb ei nodi

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 31 Ionawr 2022

Statws Adrodd: Gwaith craffu o dan Reol Sefydlog 21.7 (PDF 121KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 19/01/2022

Dogfennau