SL(6)135 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 4.24 p.m. ar 14 Ionawr 2022

Fe’u gosodwyd ar: 6.30 p.m. ar 14 Ionawr 2022

Yn dod i rym: 15 Ionawr 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 24 Ionawr 2022

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau (PDF 139KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/01/2022

Dogfennau