Gweithio ar y cyd rhwng y Gwasanaethau Brys

Cyhoeddodd Archwilydd Cyffredinol Cymru yr Adroddiad hwn ym mis Ionawr 2022, a archwiliodd a yw’r gwasanaethau brys yng Nghymru yn cydweithio’n agosach i wneud defnydd gwell o adnoddau, gan ddisgrifio’r cydweithio ar hyn o bryd a’r cyfleoedd ar gyfer y dyfodol. 

 

 

Buodd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus yn trafod yr Adroddiad hwn yn ystod gwanwyn 2022, a cytunodd y Pwyllgor i ddychwelyd iddo yn nhymor yr hâf 2023.

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/01/2022