SL(6)129 - Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffitrwydd Annedd i Bobl Fyw Ynddi) (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 7 Ionawr 2022

Fe’u gosodwyd ar: 12 Ionawr 2022

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 31 Ionawr 2022

Statws Adrodd: Clir (PDF 107KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/01/2022

Dogfennau