Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2021-22

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu gosod ei hail Gyllideb Atodol ar gyfer 2021-22 ar 15 Chwefror 2022. Mae'r gyllideb yn diwygio Cyllideb Derfynol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Cyllid ei adroddiad, Craffu ar Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2021-22 (PDF, 630KB) ar 14 Mawrth 2022.

Math o fusnes: Craffu ar y gyllideb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 14/03/2022

Dogfennau