P-06-1243 Adfer sgrinio serfigol i bob tair blynedd

O dan ystyraieth

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Joanne Stroud, ar ôl casglu cyfanswm o 30,133 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:       

Mae’r cyhoeddiad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar 4 Ionawr 2022 i newid y cyfnod sgrinio serfigol o bob 3 blynedd i bob 5 mlynedd yn annerbyniol. Ni chynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus a mynegwyd dicter, tristwch a phryderon difrifol am iechyd serfigol menywod Cymru yn dilyn y datganiad.

Rydym yn sylweddoli bod y GIG yng Nghymru o dan bwysau, ond mae hyn yn ANNERBYNIOL. Ni fyddwn ni, y genedl Gymreig, yn derbyn hyn ac rydym yn eich annog i wyrdroi’r penderfyniad hwn ar unwaith.

 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Ni fydd y penderfyniad hwn yn arbed arian; bydd yn arwain at oedi o ran dod o hyd i ganser ac yn sgil hynny bydd y driniaeth yn fwy ffyrnig, hir a chostus a bydd yn fygythiad i fywydau yn y pen draw.

Nid HPV yw unig achos canser ceg y groth!

 

A stethoscope and stethoscope on a table

Description automatically generated with medium confidence

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Aberafan
  • Gorllewin De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/01/2022