SL(6)120 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 24) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 21 Rhagfyr 2021

Fe’u gosodwyd ar: 22 Rhagfyr 2021

Yn dod i rym: am 12.00 a.m. ar 22 Rhagfyr 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 10 Ionawr 2022

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 153KB) 

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/12/2021

Dogfennau