SL(6)116 - Rheoliadau Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Diwygiadau Canlyniadol) Rhif 3) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 16 Rhagfyr 2021

Fe’u gosodwyd ar: 17 Rhagfyr 2021

Yn dod i rym: 18 Ionawr 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 17 Ionawr 2022

Statws Adrodd: Clir (PDF 107KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/12/2021

Dogfennau