SL(6)115 - Gorchymyn Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (Diwygio) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 15 Rhagfyr 2021

Fe’u gosodwyd ar: 16 Rhagfyr 2021

Yn dod i rym: 7 Chwefror 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 17 Ionawr 2022

Statws Adrodd: Technegol (PDF 104KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/12/2021

Dogfennau