SL(6)114 - Gorchymyn Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Ty Gwydr (Diwygio) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym yn unol ag erthygl 2

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 17 Ionawr 2022

Statws Adrodd: Technegol (PDF 102KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 1 Chwefror 2022

Canlyniad: Derbyniwyd y cynnig

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 16/12/2021

Dogfennau