SL(6)113 - Rheoliadau Ffedereiddio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) (Diwygio) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 12 Rhagfyr 2021

Fe’u gosodwyd ar: 15 Rhagfyr 2021

Yn dod i rym: 4 Chwefror 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 10 Ionawr 2022

Statws Adrodd: Clir (PDF 106KB) 

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 15/12/2021

Dogfennau