SL(6)111 - Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Disgyblion Ysgol Anabl) (Cymru) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 13 Rhagfyr 2021

Fe’u gosodwyd ar: 14 Rhagfyr 2021

Yn dod i rym: 5 Ionawr 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 10 Ionawr 2022

Statws Adrodd: Clir (PDF 106KB) 

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 14/12/2021

Dogfennau