SL(6)110 - Rheoliadau Cynghorau Cymuned Cymwys (Pwer Cymhwysedd Cyffredinol) (Cymwysterau Clercod) (Cymru) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 9 Rhagfyr 2021

Fe’u gosodwyd ar: 13 Rhagfyr 2021

Yn dod i rym: 5 Mai 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 10 Ionawr 2022

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 121KB) 

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/12/2021

Dogfennau