SL(6)109 - Rheoliadau Traffordd yr M48 (Ffyrdd Ymadael tua'r Dwyrain a thua'r Gorllewin wrth Gyffordd 2 (Cylchfan Newhouse), Cas-gwent) (Terfyn Cyflymder 40 mya) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 10 Rhagfyr 2021

Fe’u gosodwyd ar: 13 Rhagfyr 2021

Yn dod i rym: 12 Ionawr 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 10 Ionawr 2022

Statws Adrodd: Clir (PDF 106KB) 

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/12/2021

Dogfennau