SL(6)107 - Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) (Diwygio) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 8 Rhagfyr 2021

Fe’u gosodwyd ar: 10 Rhagfyr 2021

Yn dod i rym: 1 Ionawr 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 10 Ionawr 2022

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 94.2KB) 

 

Cynigiwyd yr offeryn hwn yn flaenorol fel negyddol: pNeg(6)002 - Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) (Diwygio) 2021

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 10/12/2021

Dogfennau