SL(6)103 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 17) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 5 Rhagfyr 2021

Fe’u gosodwyd ar: 4.00 p.m. ar 6 Rhagfyr 2021

Yn dod i rym: 4.00 a.m. ar 6 Rhagfyr 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 13 Rhagfyr 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 124KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/12/2021

Dogfennau