SL(6)102 - Rheoliadau Addysg (Ffioedd Myfyrwyr, Dyfarndaliadau a Chymorth) (Diwygio) (Cymru) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 1 Rhagfyr 2021

Fe’u gosodwyd ar: 3 Rhagfyr 2021

Yn dod i rym: 31 Rhagfyr 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 10 Ionawr 2022

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau (PDF 137KB) 

 

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/12/2021

Dogfennau