SL(6)099 - Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) (Diwygio) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 29 Tachwedd 2021

Fe’u gosodwyd ar: 1 Rhagfyr 2021

Yn dod i rym: 1 Chwefror 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 13 Rhagfyr 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 94.3KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 01/12/2021

Dogfennau