SL(6)098 - Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 29 Tachwedd 2021

Fe’u gosodwyd ar: 30 Tachwedd 2021

Yn dod i rym: 31 Rhagfyr 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 13 Rhagfyr 2021

Statws Adrodd: Clir (PDF 96KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/11/2021

Dogfennau