SL(6)096 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 15) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 11.18 a.m. ar 27 Tachwedd 2021

Fe’u gosodwyd ar: 29 Tachwedd 2021

Yn dod i rym: 4.00 a.m. ar 28 Tachwedd 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 6 Rhagfyr 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 127KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/11/2021

Dogfennau