SL(6)091 - Gorchymyn Gweithdrefn Ddatblygu (Ymgyngoreion) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Diwygio) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 22 Tachwedd 2021

Fe’u gosodwyd ar: 23 Tachwedd 2021

Yn dod i rym: 25 Tachwedd 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 6 Rhagfyr 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 125KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/11/2021

Dogfennau