SL(6)088 - Rheolau Etholiadau Lleol (Cymunedau) (Cymru) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym: 17 Rhagfyr 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 6 Rhagfyr 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 105KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 14 Rhagfyr 2021

Canlyniad: Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 23/11/2021

Dogfennau