SL(6)087 - Rheoliadau Addysg (Athrofa Brifysgol Ewropeaidd) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 20 Tachwedd 2021

Fe’u gosodwyd ar: 23 Tachwedd 2021

Yn dod i rym: 31 Rhagfyr 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 6 Rhagfyr 2021

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau (PDF 123KB)

 

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 23/11/2021

Dogfennau