SL(6)086 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Chyfyngiadau) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 19 Tachwedd 2021

Fe’u gosodwyd ar: 19 Tachwedd 2021

Yn dod i rym: 4am ar 22 Tachwedd 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 29 Tachwedd 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 150KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/11/2021

Dogfennau