NDM7834 Dadl: Adroddiad Blynyddol Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru

NDM7834 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad blynyddol Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru ar weithrediad Tribiwnlysoedd Cymru dros flwyddyn ariannol 2020-2021.

Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru Trydydd Adroddiad Blynyddol 2020-2021

Math o fusnes: Dadl

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/11/2021