Adroddiad Stirbu: Pwer, Dylanwad ac Effaith Pwyllgorau’r Senedd

Comisiynwyd yr Athro Diana Stirbu o Brifysgol Fetripolitan Llundain trwy Gynllun Cymrodoriaeth Academaidd y Senedd i ymchwilio pŵer, dylanwad ac effaith pwyllgorau’r Senedd. Y nôd oedd datblygu ffordd o asesu effeithiolrwydd pwyllgorau yn y Chweched Senedd.

 

Cymeradwywyd adroddiad terfynol yr Athro Stirbu, a gyhoeddwyd ar 18 Tachwedd 2021, gan Fforwm y Cadeiryddion. Bydd y Fforwm yn goruchwylio ei weithrediad.

 

Mae erthygl gan Ymchwil y Senedd a chrynodeb, a chyhoeddwyd isod, yn cyflwyno prif elfennau’r adroddiad.

Math o fusnes: Arall

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/11/2021

Dogfennau