P-06-1223 Paratoi cais i Gymru gystadlu yng Nghystadleuaeth yr Eurovision

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Lewis Owen, ar ôl casglu cyfanswm o 1,257 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:       

Mae Cymru yn adnabyddus drwy’r byd fel “Gwlad y Gân”, ac mae gennym ddiwylliant cyfoethog o gerddoriaeth a pherfformio sy’n cael ei gydnabod a’i ddathlu yn rhyngwladol. Dylai Cymru gael y cyfle i gael ei chynrychioli yn yr Eurovision fel gwlad yn ei hun. Felly, galwn ar Lywodraeth Cymru i weithio gyda S4C a chyrff perthnasol eraill i baratoi cais i Gymru gystadlu yng Nghystadleuaeth yr Eurovision.

 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Y gofyniad er mwyn cystadlu yn yr Eurovision yw bod yn aelod gweithredol o’r Undeb Darlledu Ewropeaidd (EBU). Mae S4C eisoes yn aelod gweithredol o’r EBU. Mae Cymru eisoes wedi cymryd rhan yn Jeux Sans Frontières, Eurovision Choir a’r Junior Eurovision Song Contest.

 

crowd in front of stage

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 29/11/2021 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Cytunodd y Pwyllgor, er gwaethaf y ffaith bod Cymru Greadigol wedi datblygu cynllun gweithredu ar gyfer cerddoriaeth fasnachol yng Nghymru, ei bod yn amlwg yn sgil ymateb Llywodraeth Cymru nad yw herio’r status quo ynghylch Cystadleuaeth yr Eurovision ar yr agenda. Cytunodd y Pwyllgor i ddiolch i’r deisebydd a chau’r ddeiseb. 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y Pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

 

Cafodd ei thrafod gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 29/11/2021.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Gorllewin Caerdydd
  • Canol De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/11/2021