SL(6)075 – Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Awdurdodau sy'n ddarostyngedig i ddyletswydd ynghylch Anghydraddoldebau Economaidd-gymdeithasol) (Rhif 2) (Cymru) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym: 3 Rhagfyr 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 22 Tachwedd 2021

Statws Adrodd: Clir (PDF 140KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 30 Tachwedd 2021

Canlyniad: Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/11/2021

Dogfennau