SL(6)072 - Rheoliadau Prisio ar gyfer Ardrethu (Cymru) (Coronafeirws) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 28 Hydref 2021

Fe’u gosodwyd ar: 11.00 a.m. ar 1 Tachwedd 2021

Yn dod i rym: 6.00 p.m. ar 1 Tachwedd 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 15 Tachwedd 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 122KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 01/11/2021

Dogfennau