SL(6)070 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 20) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym: 25 Tachwedd 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 8 Tachwedd 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 122KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 23 Tachwedd 2021

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/10/2021

Dogfennau