Diffyg gyrwyr cerbydau nwyddau trwm a phroblemau â’r gadwyn gyflenwi

 

Casglodd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig farn ar faterion yn ymwneud â Phrinder Gyrwyr Cerbydau Nwyddau Trwm a’r Gadwyn Gyflenwi

 

Mae rhagor o wybodaeth a manylion ar gael ar dudalen yr ymgynghoriad

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/10/2021

Dogfennau

Ymgynghoriadau