SL(6)068 - Gorchymyn Gweithdrefn Ddatblygu (Ymgyngoreion) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed am: 25 Hydref 2021

Fe’u gosodwyd am: 27 Hydref 2021

Yn dod i rym yn unol ag erthygl 1(2)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 15 Tachwedd 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 102KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 27/10/2021

Dogfennau