SL(6)067 - Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Diwygio) (Cymru) (Coronafeirws) (Rhif 2) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: 26 Hydref 2021

Yn dod i rym: 10 Tachwedd 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 8 Tachwedd 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 123KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 9 Tachwedd 2021

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/10/2021

Dogfennau