SL(6)066 - Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) (Rhif 2) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed am: 22 Hydref 2021

Fe’u gosodwyd am: 26 Hydref 2021

Yn dod i rym am: 1 Rhagfyr 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 8 Tachwedd 2021

Statws Adrodd: Clir (PDF 94.4KB)

 

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/10/2021

Dogfennau