Ymchwiliad i ail gartrefi

Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Ail Gartefi (PDF 4.0MB)

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i’r adroddiad (PDF 193KB)

 

Cynhaliwyd dadl ar adroddiad y Pwyllgor ac ymateb Llywodraeth Cymru yn y Cyfarfod Llawn ar 5 Hydref 2022.

 

Cylch gorchwyl

Dyma gylch gorchwyl y Pwyllgor ar gyfer ei ymchwiliad:

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 05/11/2021

Papurau cefndir

Ymgynghoriadau