Ymchwiliad i ail gartrefi

Mae’r Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai cyhoeddi ei adroddiad ar Ail Gartefi (4.0MB, PDF).

 

Cylch gorchwyl

Dyma gylch gorchwyl y Pwyllgor ar gyfer ei ymchwiliad:

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 05/11/2021

Papurau cefndir

Ymgynghoriadau