SL(6)065 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Darpariaethau Amrywiol) (Rhif 2) (Diwygio) (Cymru) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed am: 10 Hydref 2021

Fe’u gosodwyd am: 13 Hydref 2021

Yn dod i rym am: 9 Tachwedd 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 1 Tachwedd 2021

Statws Adrodd: Technegol (PDF 114KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/10/2021

Dogfennau