SL(6)064 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 11) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed am: 3.58 p.m. ar 8 Hydref 2021

Fe’u gosodwyd am: 6.00 p.m. ar 8 Hydref 2021

Yn dod i rym am: 4.00 a.m. ar 11 Hydref 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 18 Hydref 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 126KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/10/2021

Dogfennau