SL(6)063 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 18) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed am: 1.40 p.m. ar 8 Hydref 2021

Fe’u gosodwyd am: 5.00 p.m. ar 8 Hydref 2021

Yn dod i rym am: 9 Hydref 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 18 Hydref 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 137KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/10/2021

Dogfennau