SL(6)062 - Rheoliadau Adeiladau Rhestredig (Cytundebau Partneriaeth Dreftadaeth) (Cymru) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym: 1 Ionawr 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 18 Hydref 2021

Statws Adrodd: Clir (PDF 103KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 19 Hydref 2021

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/10/2021

Dogfennau