P-06-1215 Ailddechreuwch parkruns Cymru yr un pryd â rhai Lloegr

Wedi'i gwblhau

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan James Bruce, ar ôl casglu cyfanswm o 155 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:       

Mae parkrun yn dda i iechyd y genedl. Mae’n darparu fframwaith i annog ymarfer corff ac yn helpu lles meddyliol.

 

Gofynnwn i parkruns gael eu caniatáu i ailddechrau ym mis Mehefin yr un pryd â rhai Lloegr a gwneud ymarfer corff yn flaenoriaeth.

 

shallow focus photography of person walking on road between grass

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 04/10/2021 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Yn dilyn cais y Cadeirydd i symud dyddiad cau'r ddeiseb hon ymlaen, yn barod ar gyfer ei hystyried yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 5 Hydref, ac oherwydd bod y camau gweithredu y gofynnwyd amdanynt yn y ddeiseb eisoes wedi'u rhoi ar waith, cytunodd yr Aelodau i gau'r ddeiseb.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y Pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei thrafod gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 04/10/2021.

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Gogledd Caerdydd
  • Canol De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/09/2021