SL(6)055 - Rheoliadau'r Pwer Cymhwysedd Cyffredinol (Diben Masnachol) (Amodau) (Cymru) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: 28 Medi 2021

Yn dod i rym: 1 Tachwedd 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 11 Hydref 2021 

Statws Adrodd: Clir (PDF 110KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 19 Hydref 2021

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/09/2021

Dogfennau