Effeithiau COVID-19: Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Inquiry2

 

Mae Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig yn ymchwilio i effaith y pandemig COVID-19 ar bob maes o fewn ei gylch gwaith.

 

Mae gan yr Aelodau ddiddordeb yn

>>>> 

>>>effeithiau’r pandemig;

>>>mesurau sy’n cael eu cymryd i arafu’r lledaeniad;

>>>a’r cymorth sy’n cael ei gynnig i helpu pobl, cwmnïau a sefydliadau eraill drwy’r pandemig.

<<<< 

 

Mae gan yr Aelodau ddiddordeb penodol mewn casglu tystiolaeth a safbwyntiau, gan edrych tua’r dyfodol at yr hyn y mae angen ei wneud i helpu’r genedl i adfer.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 27/10/2021