SL(6)050 - Rheoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd (Cymhwystra) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: 21 Medi 2021

Yn dod i rym: 15 Hydref 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 4 Hydref 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 110KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 12 Hydref 2021

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 21/09/2021

Dogfennau