SL(6)045 - Gorchymyn Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 8 Medi 2021

Fe’u gosodwyd ar: 9 Medi 2021

Yn dod i rym: 30 Medi 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 20 Medi 2021

Statws Adrodd: Clir (PDF 104KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/09/2021

Dogfennau