SL(6)043 - Rheoliadau Addysg (Trefniadau Apelau Derbyn) (Cymru) (Coronafeirws) (Diwygio) (Diwygio) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 6 Medi 2021

Fe’u gosodwyd ar: 8 Medi 2021

Yn dod i rym: 29 Medi 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 20 Medi 2021

Statws Adrodd: Clir (PDF 104KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/09/2021

Dogfennau