Amserlen y Pwyllgorau

Rhaid i’r Pwyllgor Busnes gyhoeddi amserlen, o dro i dro (Rheol Sefydlog 11.9), sydd:

  • yn amlinellu amserlenni’r Cyfarfod Llawn:
  • yn pennu’r amseroedd sydd ar gael ar gyfer cyfarfodydd pwyllgorau;
  • yn pennu’r amseroedd sydd ar gael ar gyfer cyfarfodydd grwpiau gwleidyddol;
  • yn amlinellu dyddiadau toriadau; ac
  • yn amlinellu dyddiadau ar gyfer cwestiynau i’w hateb ar lafar gan y Prif Weinidog, Gweinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Chomisiwn y Senedd.

Math o fusnes: Trefn y trafodion

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/04/2022

Ymgynghoriadau